• Nguyễn Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913381656
  • Email:
   Nguyenminhthutn@gmail.com Phụ trách chung
 • Trịnh Thị Thanh Binh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915562095
  • Email:
   binhphuongmntp@gmail.com Phụ trách chuyên môn
Thực đơn
Thống kê
Hôm nay : 120
Tháng 11 : 2.761
Năm 2022 : 38.007
Fanpage Facebook
Lịch sự kiện