• Vũ Thị Thúy Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn MG bé
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01686138377
  • Email:
   vuthuyhuongmn19.5@gmail.com Giáo viên lớp B1
 • Hoàng Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973611262
  • Email:
   Gaumap@gmail.com Giáo viên lớp B8
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986511815
  • Email:
   nguyenphuongmn19.5@gmail.com Giáo viên lớp B1
 • Doãn Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0987636392
  • Email:
   doankimthanh@gmail.com Giáo viên lớp B2
 • Trương Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963881442
  • Email:
   truongphuongloan89@gmail.com Giáo viên lớp B2
 • Hoàng Thị Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0969830777
 • Hoàng Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979938181
  • Email:
   huongkeotn@yahoo.com Giáo viên lớp B3
 • Trần Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn MG bé
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985294191
  • Email:
   Daudauden2015@gmail.com Giáo viên lớp B4
 • Nguyễn Thị Khánh Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0918827609
  • Email:
   nguyenkhanhchinh1985@gmail.com Giáo viên lớp B6
 • Nguyễn Thị Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912830172
  • Email:
   nguyenluu8076@gmail.com Giáo viên lớp B5
 • Hạ Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0979647831
 • Vũ Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng mầm non
  • Điện thoại:
   0973275858
Thực đơn
Thống kê
Hôm nay : 132
Tháng 11 : 2.773
Năm 2022 : 38.019
Fanpage Facebook
Lịch sự kiện