• Lê Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974265688
  • Email:
   lethuhuong195.5@gmail.com Giáo viên lớp D9
 • Vũ Phương Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968812188
  • Email:
   vuphuongnhung1288@gmail.com Giáo viên lớp D5
 • Vũ Minh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982663574
  • Email:
   Vuminhphuong@gmail.com Giáo viên lớp D8
 • Phùng Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912208183
  • Email:
   nhanhlantim200883@gmail.com Giáo viên lớp D10
 • Mông Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01672036405
  • Email:
   Trieuquanghoang@mail.com Giáo viên lớp D2
 • Nguyễn Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973100060
  • Email:
   nguyenthuylinhd3@gmail.com Giáo viên lớp D3
 • Mai Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973914287
  • Email:
   maithilanhuong5678@gmail.com Giáo viên lớp D3
 • Đào Xuân Toán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn MG lớn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976299289
  • Email:
   daohung1903@gmail.com Giáo viên lớp D4
 • Nguyễn Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973122618
 • Phạm Thị Mỹ Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987141216
  • Email:
   traitimhoada19736@gmail.com Giáo viên lớp D5
 • Lê Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn MG lớn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0913197507
 • Ngô Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989207762
  • Email:
   ngothihong1981@gmail.com Giáo viên lớp D6
Thực đơn
Thống kê
Hôm nay : 130
Tháng 11 : 2.771
Năm 2022 : 38.017
Fanpage Facebook
Lịch sự kiện