• Trần Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn MG nhỡ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0912762506
  • Email:
   tranmai19.5@gmail.com Giáo viên lớp C1
 • Đỗ Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn MG nhỡ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   Dothimaihuong19.5@gmail.com
  • Email:
   Dothimaihuong19.5@gmail.com Giáo viên lớp C2
 • Dương Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988200188
  • Email:
   hangchau88@gamil.com
 • Lương Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   090509106
 • Trần Thị Thùy Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979058307
  • Email:
   Tranthuynhung1988@gmail.com Giáo viên lớp MG C3
 • Nguyễn Thúy Ngần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0981524468
  • Email:
   nguyenthuyngan195@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0979573155
  • Email:
   Bichvan952@gmail.com Giáo viên lớp C5
 • Man Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0968891333
  • Email:
   mankimlien270986@gmail.com Giáo viên lớp C4
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại hoc
  • Điện thoại:
   01696886100
  • Email:
   nguyenthihuyenthang@gmail.com Giáo viên lớp C6
 • Phí Hải Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0915208703
  • Email:
   hainamphi@gmail.com Giáo viên lớp C6
 • Nguyễn Ngọc Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01233478899
  • Email:
   ngochuyennguyen2016@gmail.com Giáo viên lớp C7
 • Lưu Thúy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915202232
Thực đơn
Thống kê
Hôm nay : 130
Tháng 11 : 2.771
Năm 2022 : 38.017
Fanpage Facebook
Lịch sự kiện