Trường Mầm non 19/5 TP 

Được thành lập vào năm 2006, Trường Mầm non 19-5 Thành Phố đã khẳng định thương hiệu tại Thái Nguyên và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non 19-5 Thành Phố được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.